KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Program v otázkách a odpovědích
Zpět

Program v otázkách a odpovědích

Přidáno 16. 9. 2020
Ilustrační foto

Proč jste se rozhodla kandidovat do Senátu?

V současné době pracuji jako radní Zlínského kraje, kde mám odpovědnost mimo jiné za systém sociálních služeb. A vidím, kolik konkrétních a zbytečných problémů musíme neustále řešit, např. každoroční dohadování o množství peněz na sociální služby. Doslova musíme čekat na rozhodnutí, která se udělají, nebo bohužel někdy neudělají, v Praze. A toto bych chtěla změnit prosazením víceletého financování sociálních služeb. Jako senátorka bych se chtěla dále věnovat zkvalitnění zákonů, které budou usnadňovat lidem jejich život. Během mé celoživotní práci v sociální oblasti jsem získala zkušenosti, které bych chtěla využít především pro zlepšení života rodin, seniorů a hendikepovaných.

Co byste tedy konkrétně chtěla prosadit?

Chci, abychom jako společnost více ocenili ty rodiny, které se aktivně starají o své blízké, když jsou staří nebo těžce nemocní. Nejenom příspěvkem na péči, ale také daňovým zvýhodněním až do výše 50 tisíc Kč, pokud si ti, kteří se starají o nemohoucího příbuzného, či objednají nějakou registrovanou sociální službu.

Budu také navrhovat opatření ke sladění pracovního a rodinného života (zkrácené a sdílené úvazky) a finanční narovnání znevýhodněných osob v důchodu - maminky, které pečují o své děti nebo ti, kteří pečují doma o své blízké. Kvůli tomu, že máte děti nebo že se staráte o své nemocné blízké, přece nesmíte mít o 20 procent nižší důchody. Řešením například je, že za dobu péče bude stát odvádět za tyto lidi do systému pojištění částku, která by odpovídala průměrné mzdě. 

Od roku 2017 pracujete jako radní Zlínského kraje pro sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor. Co se Vám za tu dobu povedlo prosadit?

Mám radost z budování bezbariérového denního stacionáře ve Zlíně a zahájení výstavby domova pro osoby se zdravotním postižením na Příluku a dalších návazných služeb.
Podařilo se zvýšit financování sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje o několik desítek miliónů korun!!!!.

 
Vaší celoživotní prioritou je pomoc rodinám, seniorům nebo nemohoucím. Co konkrétního jste v této oblasti prosadila nebo na čem pracujete?

  • Velkou radost mi dělá projekt Aktivní senioři, který podporuje aktivní trávení života seniorů, a také zavedení Senior Pasů, díky kterým mohou senioři získávat mnohé slevy při nakupování nebo při návštěvě kulturních akcí.

  • Zavedli jsme podporu vzájemných vztahů, manželství a výchovy k rodičovství.

  • Dále zavedení ankety, kde oceňujeme pečujícího, který se stará o osobu blízkou a také ocenění pěstouna.

  • Stále se podílím na dobrovolném organizování aktivit, např. organizování koncertů a jiných akcí, jednorázových aktivit pro rodiny, Tříkrálové sbírky aj. Jako zastupitelka města Zlína zdůrazňuji důležitost příměstských a místních částí, navrhuji budování cyklostezek i do okrajových částí. Snažím se zvyšovat povědomí poutního místa ve Štípě i Lázní Kostelec, které jsou východní součástí krajského města.

 
A jak se Vám spolupracuje s hejtmanem Jiřím Čunkem?

Je to obrovská škola politiky. Jiří Čunek má neuvěřitelnou energii a tah na branku. On není salónním politikem, který se schovává za zdí své kanceláře, ale je neustále mezi lidmi v terénu. V tom je pro mě velkou inspirací.

Co považujete za největší problém našeho regionu?

Stárnutí populace a odchod mladých lidí ze Zlínského kraje. Velkým problémem je také nedokončená dálniční síť.

Jak tyto problémy řešit?

Mladí lidé potřebují dostupné bydlení a zajímavou práci, dobře ohodnocenou. Také nabídku různých forem zkrácených či sdílených pracovních úvazků a k tomu návaznou síť péče o malé děti.  A tu mohou nalézt například v nové nemocnici. Věřím, že výstavba nové nemocnice může přilákat další zajímavé projekty, a tím zvýšit atraktivitu Zlínského kraje.
Také je třeba dobudovat dálniční síť ve Zlínském kraji a konečně vyřešit nové vlakové nádraží. Stávající je ostudou krajského města.

Podporujete výstavbu nové nemocnice?

Ano, výstavbu nové nemocnice plně podporuji. Dokud totiž neukážeme odvahu k vykročení k zásadnímu rozhodnutí, stále budeme patřit ke kraji na periférii republiky. Tomáš Baťa se uměl rozhodovat, a proto je Zlín Zlínem. Někteří mi oponují, že Baťa taktéž dlouze rozvažoval, než udělal rozhodnutí, ale nikde není uváděno, zdali jeho rozvažování nebylo v délce pouhých několika hodin či dnů. Území stávající nemocnice je sice výborné a kouzelné místo pro sociální služby a bydlení (třeba mezigenerační). Ale není dostatek prostoru pro bourání, odvoz suti, dovoz stavebního materiálu, techniky a stavbu nových objektů. Území, v souvislosti s možnou stavbou obchvatu Zálešné a zdvoukolejnění železniční tratě, to neunese. Navíc při rekonstrukci dojde k omezení zdravotnické péče, což přinese další komplikace.

Více zde: Mýty a fakta o výstavbě nemocnice

Jako senátorka byste musela řešit i celostátní a celoevropská témata. Jak se například stavíte k problémům migrace a hrozby islamizace Evropy? 

Dle mého názoru nemůže islamizace nastat, pokud Češi budou hrdým národem a budou ctít své vlastní kořeny. V České republice jsou to jednoznačně kořeny křesťanské. Co se týká migrace, počet obyvatel se u nás zvyšuje, ale není to porodností, ale právě migrací např. ze Slovenska nebo Ukrajiny. Takže musíme rozlišovat. Těžko se můžeme stát naprosto uzavřenou zemí. Na druhou stranu musíme ctít a vymáhat nastavená pravidla, která respektují kulturu a tradice naší země a nebát se. Již dávno jsme samostatný a svrchovaný stát. Jedině strach může živit všechny hrozby.