KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Fámy a fakta k nové nemocnici
Zpět

Fámy a fakta k nové nemocnici

Přidáno 30. 4. 2020 (Administrátor)
Ilustrační foto
FÁMY A FAKTA 
Mezi veřejností kolují fámy a účelově zkreslené informace o výstavbě nové nemocnice. Např. že propočet nákladů na výstavbu nové nemocnice 8 miliard korun je podhodnocený a bude dvakrát větší. Pravda je přitom taková, že studie byla zpracována v reálných maximálních číslech, proto není důvod předpokládat, že cena za stavbu nové nemocnice bude navýšena. Proto jsme připravili tento text, kde naleznete odpovědi na všechny otázky, které se s výstavbou nové nemocnice objevily. 

FÁMA: Zdravotníci v nemocnicích se obávají, že nebude na výplaty, když se bude stavět nová nemocnice.

PRAVDA: Novou nemocnici bude stavět kraj ze svých prostředků a žádné peníze ze svých nemocnic nebere. Dle zákona musí vybírat pouze za pronájmy nemocnic, ale všechny tyto peníze vrací prokazatelně zpět. Splátku za úvěr na novou nemocnici ve výši cca až 222 milionů korun z úvěru 3 miliard bude splácet Zlínský kraj ze svých prostředků. Rozpočet kraje pro letošní rok je cca 14,5 miliardy korun a letos kraj na investice plánuje cca 1,100 milionů korun s tím, že 200 mil korun je již určeno na nemocnici. Je jasné, že splátka 222 milionů korun ročně je pro kraj bez problémů zvládnutelná. V nové nemocnici se počítá s vybavením za 1 miliardu korun, které bude hradit KNTB. Tyto prostředky získá z prodeje současného areálu nemocnice, který jako akciová společnost vlastní. Současný odhad ceny areálu činí cca 1,5 miliardy korun, z toho vyplývá, že pro KNTB to nebude provozní zátěž.


FÁMA: V ostatních nemocnicích kraje se zásadně omezí zdravotní péče.

PRAVDA: Není to možné, v ostatních nemocnicích akutní péče musí být zachována, protože nová nemocnice bude mít stejný počet lůžek jako stará a není schopná nahradit ostatní nemocnice. Naopak počet starších lidí, kteří více potřebují akutní péči, bude dle demografické křivky ještě dalších 30 let narůstat. U těchto pacientů bude zvýšený požadavek kladen zejména na neurologii, interní a chirurgické obory, ortopedii či gynekologii. Proto byla rekonstruována Uherskohradišťská nemocnice za téměř 1 miliardu korun, ve stejné výši se připravuje rekonstrukce v Kroměřížské a Vsetínské nemocnici.


FÁMA: Nová nemocnice bude stahovat pacienty z okresních nemocnic a bude se propouštět.

PRAVDA: Z předchozí otázky je zřejmé, že tomu tak nebude a budeme potřebovat všechny nemocnice. Naopak se bojíme, abychom neměli personálu málo.

FÁMA: Kvůli investicím do budov, nebude na platy zdravotníků.

PRAVDA: V současné době je to přesně naopak. Díky ohromným prostředkům na opravy, které musí KNTB dávat, jí chybí peníze na všechno ostatní. Díky tomu také nemůže naplno využít potenciál svých odborníků a má menší příjmy. V nové nemocnici budou opravy minimální a více peněz zbude na léčbu a zdravotníky. Podobné strašení nás velmi poškozuje, protože za poslední 3 roky každoročně významně vzrostly platy zdravotníků. Protože je nutně potřebujeme, je jasné, že platy nemohou klesat, odešli by nám jinam.

FÁMA: Rekonstrukce stávající nemocnice je jednodušší. Také okolní nemocnice rekonstruují.

PRAVDA: Rekonstrukce byla mými předchůdci v roce 2011 naplánována na 25 let a vyšla by nejméně na 10 MILIARD, kdežto NOVÁ NEMOCNICE bude postavena za 6 LET a bude stát 8 MILIARD. Nová výstavba je vždy v mnoha ohledech jednodušší i levnější. Bourání nemocnice při provozu, kdy v ní pracuje personál a leží v ní pacienti, to znamená obrovský hluk, otřesy, prašnost, odvoz stavebního materiálu, zvýšenou dopravu. A to vše za VYŠŠÍ NÁKLADY A DELŠÍ ČAS, než by znamenala výstavba nové krajské nemocnice.
OKOLNÍ NEMOCNICE ve Zlínském kraji i celé ČR investují velké peníze
do rekonstrukce svých budov, v takovém případě tedy nelze předpokládat, že budou stavět nemocnici novou. Krajská nemocnice Tomáše Bati
ve Zlíně je specifická v tom, že je morálně zastaralá a dlouhodobě investičně podfinancovaná, protože za několik posledních desetiletí nebylo do její rekonstrukce významně investováno. Závěr je vskutku jednoduchý! Vystavět novou nemocnici na „zelené louce“ je z pohledu ekonomického, medicínského a logistického nejvýhodnější varianta!

FÁMA: Kvůli výstavbě nové nemocnice dojde k přerušení investic do současné Krajské nemocnice Tomáše Bati.

PRAVDA: I přes plánovanou výstavbu nové nemocnice NEDOJDE K PŘERUŠENÍ INVESTIC, ať už přístrojových či stavebních, do současné Krajské nemocnice Tomáše Bati. I během výstavby nové nemocnice se budou pořizovat zařízení k zajištění péče o pacienty a tyto přístroje se pak automaticky přemístí do nové nemocnice.
Havarijní stav budov Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně si například jen v letošním roce vyžádá investice ve výši 100 milionů korun na nezbytnou údržbu budov v areálu a zajištění ambulantní i lůžkové péče o pacienty.
Za primáře KNTB vystoupil na zastupitelstvu primář novorozeneckého oddělení MUDr. Jozef Macko, který zastupitelům potvrdil, že naprostá většina primářů chce novou nemocnici. Zejména v současné době, kdy bojujeme s koronavirovou epidemií, se ukazuje, že by moderní technologie, logistika a na sebe navazující prostory nemocnic významně ulehčily plánování péče o pacienty.


FÁMA: Dopravní obslužnost současné nemocnice je vyhovující.

PRAVDA: Napříč nemocnicí vede páteřní komunikace, kterou zatěžuje velký provoz. Omezený prostor nemocnice však brání dalšímu rozvoji nemocnice a také rozšíření komunikace. U stávající krajské nemocnice ve Zlíně je problematické parkování, nemožný dojezd k samotným pavilonům. Nejezdí zde vlaky, ani autobusy. Nová Krajská Baťova nemocnice v Malenovicích počítá s parkovacími domy o 1400 místech a možností zaparkovat také u jednotlivých budov, např. úrazové ambulance a porodnice. Parkovací domy budou moci využívat jak zaměstnanci, pacienti a návštěvníci nemocnice, tak lidé
z obytné části. Hned naproti nemocnici u páteřní komunikace tř. 3. května se nachází vlaková zastávka a v areálu nemocnice budou navíc zřízeny nové trolejbusové zastávky.

FÁMA: Nová nemocnice bude mimo centrum města a bude tím strádat.

PRAVDA: Výstavba nové nemocnice je naplánována v klidné oblasti místní části Zlín-Malenovice, v blízkosti se však nachází obchodní centrum a zpracovaný investiční záměr navíc klade důraz na MULTIFUNKCIONALITU NOVÉHO PROSTORU. V uličním bulváru dělící nemocnice a sídliště bude zóna, ve které návštěvníci naleznou prostor na odpočinek ve vybudovaném parku, relax, kavárny a služby spojené s nemocnicí. Trendy budování nových nemocničních areálů se projektují v blízkosti dálničních přivaděčů
a mimo centra měst.

Co bude se současným areálem?
Probíhá zpracování urbanistické studie, kde dvě architektonické kanceláře vybere město Zlín a dvě kraj. V zadání je uvedeno, že prostor bude využit pro krajské i městské sociální služby, o umístění cca čtyř stovek míst pro své potřeby má zájem stát, do zbytku území bude naplánována bytová výstavba. Úkolem zpracovatele studie je navrhnout tento prostor jako novou městskou čtvrť.


Více informací o výstavbě nové nemocnice naleznete na této webové stránce:
https://www.vasenemocnicezlin.cz/